Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Möjligt att besöka anhöriga

Nu går det återigen att besöka anhöriga på äldreboenden. Detta om du kan uppvisa genomgången covid-19.

Två fall av Covid-19 har identifierats inom hemtjänsten centrala Kiruna. Det är ett litet sammanhållet utbrott som har hittats i ett tidigt skede. Förvaltningen bedömer att det får liten påverkan på verksamheten. Övriga verksamheter är fri från sjukdomsförekomst.

Det är nu också möjligt för anhöriga som kan uppvisa genomgången sjukdom covid-19 att besöka sina anhöriga på äldreboende. Tag kontakt med ansvariga på respektive äldreboende för ytterligare information.

Förvaltningens visir som tillverkas internt av Savo och Resurscenter har i slutet på förra veckan. Ett kvitto på att de producerar med hög och jämn kvalitet. Det innebär att vi nu är självförsörjande på flergångsvisir.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho