Möjligt att besöka anhöriga

Nu går det återigen att besöka anhöriga på äldreboenden. Detta om du kan uppvisa genomgången covid-19.

Två fall av Covid-19 har identifierats inom hemtjänsten centrala Kiruna. Det är ett litet sammanhållet utbrott som har hittats i ett tidigt skede. Förvaltningen bedömer att det får liten påverkan på verksamheten. Övriga verksamheter är fri från sjukdomsförekomst.

Det är nu också möjligt för anhöriga som kan uppvisa genomgången sjukdom covid-19 att besöka sina anhöriga på äldreboende. Tag kontakt med ansvariga på respektive äldreboende för ytterligare information.

Förvaltningens visir som tillverkas internt av Savo och Resurscenter har i slutet på förra veckan. Ett kvitto på att de producerar med hög och jämn kvalitet. Det innebär att vi nu är självförsörjande på flergångsvisir.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto