Äldreboenden öppnar för besök

Från och med den 1 oktober öppnar äldreboendena för besökare. För att besöka ett boende krävs att man följer vissa rutiner.

Just nu finns inga kända fall av covid-9 i verksamheten, dock ett misstänkt fall i östra området.

Äldreboendena öppnar för besök från och med den 1 oktober. För att ta ansvar för våra äldres hälsa är det viktigt att alla som önskar besöka sina anhöriga följer de centrala föreskrifter som är under upprättande.

Lokala rutiner är kortfattat följande:

  • Vid minsta symtom på ohälsa besök inte dina anhöriga.
  • Ditt besök måste föranmälas till boendet.
  • Inte fler än två besökare vid varje tillfälle.
  • Basal hygien och social distansering måste upprätthållas.
  • Besöket sker i brukarens rum.
  • Visir rekommenderas, tillhandahålles av boendet.
  • Boendets lokala förutsättningar kompletterar denna rutin.
  • Till höger under relaterat innehåll kan du läsa mer om vad som gäller för besök vid äldreboenden.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto