Besöken på äldreboendena fungerar bra

Inga kända eller misstänkta fall av Covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter.

Besöken på äldreboendena fungerar bra och föreskrifterna följs.

Det är viktigt att vi fortsätter att följa de grundläggande råden:
-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto