Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Besöken på äldreboendena fungerar bra

Inga kända eller misstänkta fall av Covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter.

Besöken på äldreboendena fungerar bra och föreskrifterna följs.

Det är viktigt att vi fortsätter att följa de grundläggande råden:
-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho