Nya allmänna råd gäller för Norrbotten

Efter samråd med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med 8 december 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Norrbotten har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Fler patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

– De skärpta råden är helt och hållet nödvändiga för att få stopp på smittspridningen som sker. Följ råden och påminn varandra om att inte ordna fester eller vistas nära personer utanför din familj, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Från och med idag, 10 november, uppmanas alla som vistas i Norrbottens län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Dagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Norrbotten.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att Norrbotten ska sänka antalet personer som tillåts delta samtidigt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer. Den nya begränsningen gäller från och med 11 november.

– Vi har sett en snabbt ökande smittspridning i Norrbotten vilket är mycket oroande. Att införa en publikgräns på max 50 personer är ett sätt att försöka bromsa smittspridningen. Vi måste alla hjälpas åt att följa de allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har beslutat om, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson