Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Föreningslivet i Kiruna kan ansöka om kompensation

Covid-19 har drabbat föreningslivet i Sverige mycket hårt på många olika sätt och i vissa fall skapat ett akut ekonomiskt läge.

Kiruna kommuns fritidsutskott har beslutat att föreningslivet i Kiruna har möjlighet att ansöka om kompensation för ekonomiskt bortfall på grund av covid-19 relaterade skeenden.

För år 2020 kan ansökan göras fram till 2020-12-06. Fritidsutskottet tar 2020-12-14 beslut om nivå på stöd till respektive sökande förening.

Stödet kan vara i form av nedsättning av avgifter för lokaler eller ett direkt ekonomiskt stöd.

Ansök via Actor smartbooklänk till annan webbplats om ni har uppgett en kontaktperson. Eller kontakta Jan Klein för en blankett som scannas/e-postas till diabas@kiruna.se eller lämnas i Kristallens reception.

Ansökan ska vara inkommen senast 6 december 2020.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson