Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Föreningslivet i Kiruna kan ansöka om kompensation

Covid-19 har drabbat föreningslivet i Sverige mycket hårt på många olika sätt och i vissa fall skapat ett akut ekonomiskt läge.

Kiruna kommuns fritidsutskott har beslutat att föreningslivet i Kiruna har möjlighet att ansöka om kompensation för ekonomiskt bortfall på grund av covid-19 relaterade skeenden.

För år 2020 kan ansökan göras fram till 2020-12-06. Fritidsutskottet tar 2020-12-14 beslut om nivå på stöd till respektive sökande förening.

Stödet kan vara i form av nedsättning av avgifter för lokaler eller ett direkt ekonomiskt stöd.

Ansök via Actor smartbooklänk till annan webbplats om ni har uppgett en kontaktperson. Eller kontakta Jan Klein för en blankett som scannas/e-postas till diabas@kiruna.se eller lämnas i Kristallens reception.

Ansökan ska vara inkommen senast 6 december 2020.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson