Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Ingen av förvaltningens brukare har drabbats av Covid-19

Som tidigare meddelats så är det nu restriktioner för besök på kommunens äldreboenden. Med hänvisning till de nationella föreskrifterna önskar förvaltningen att dessa restriktioner respekteras fullt ut. Tillsammans kan vi rädda liv.

Håll i, håll ut med dessa välkända råd:
-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Påverkan på förvaltningen tom 2020-11-17:
Särskilt boende
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Social omsorg (LSS)
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Östra kommundelen
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark