Fortsatt förskonade på äldreboendena

Smittans omfattning ökar nu i snabb takt i Kiruna även om kustlandet är mer utsatt. Lyckligtvis är vi fortsatt förskonade från sjukdomen inom socialförvaltningens verksamheter.

Tillgången på skyddsutrustning är god samt att arbetsrutiner med covid-19 är väl kända på varje arbetsplats. Vi håller en nära kontakt med Region Norrbotten om något utbrott skulle ske inom våra verksamheter. Ny riktlinje för smittspårning har tillkommit.

 

Håll i håll ut med dessa välkända råd

  • Undvik sociala sammankomster
  • Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Påverkan på förvaltningen till och med 2020-11-24

Särskilt boende

Konstaterade: 0

Misstänkta: 0

Social omsorg (LSS)

Konstaterade: 0

Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård

Konstaterade: 0

Misstänkta: 4

Östra kommundelen

Konstaterade: 0

Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson