Besöksrestriktioner på äldreboenden förlängs

Nuvarande besöksrestriktioner på särskilda äldreboenden förlängs till den 11 januari 2021.

Antalet smittade i Kiruna uppgår till preliminärt 54 nya fall under vecka 51. En förbättring i förhållande till de senaste två veckorna, som var 72 fall under vecka 49 respektive 75 fall under vecka 50, men som samtidigt indikerar att det fortfarande råder hög närvaro av covid-19 i Kiruna.

Kiruna kommun har därför beslutat att förlänga nuvarande besöksrestriktioner till och med den 11 januari 2021.

Nuvarande restriktioner avser ett besök per dag och avdelning. Med ett besök avses två personer som tillsammans besöker brukaren.

Besök på boende med konstaterad covid-19 medges inte på grund av smittorisken.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson