Ökning av covid-19 på äldreboende

Smittspridningen har under senaste veckan stabiliserat något i Kiruna. Den ökning av smitta som pågått under veckorna 47-51 har under senaste veckan brutits.

Tyvärr har det lokala utbrottet på ett äldreboende i centrala Kiruna fortsatt att utvecklas negativt med fem smittade brukare och två misstänkta.

I övrigt finnas bara mindre påverkan inom socialförvaltningens verksamheter.

Personalläget är ansträngt i centrala Kiruna medan det skett en tydlig förbättring i östra kommundelen.

Håll i, håll ut med dessa välkända råd:
-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2020-12-22

Särskilt boende:
Konstaterade: 5 st
Misstänkta: 2 st

Funktionshinderområde:
Konstaterade: 1 st
Misstänkta: 1 st

Hemtjänst Kiruna C:
Konstaterade: 1 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Östra:
Konstaterade: 1 st
Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark