Fortsatt påverkan av covid-19 inom verksamheterna

Socialförvaltningen har nu två drabbade äldreboenden i centrala Kiruna. På boendet som drabbades förra veckan har läget stabiliserats, inga nya konstaterade sedan i lördags. På boendet som drabbades under lördagen har två misstänkta provtagits, resultat obekräftat. 

Ytterligare spridning inom hemtjänsten misstänks.

Personalläget i centrala Kiruna är ansträngt.

Förvaltningen konstaterar att smittspridningen är fortsatt hög i Kiruna.

Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2020-12-28:

Särskilt boende:

Konstaterade: 6
Misstänkta: 2

Funktionshinderområde:

Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Hemtjänst Kiruna C:

Konstaterade: 1
Misstänkta: 2

Hemtjänst Östra:

Konstaterade: 0
Misstänkta: 1

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson