Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Läget har stabiliserat sig

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2020-12-25.

En brukare till är konstaterad sjuk sedan förra rapporten (22/12-20).

Bemanningsläget är ansträngt i centrala Kiruna, men de flesta skiften över julhelgen är lösta.

Ett stort tack till alla som ställt upp och jobbat över helgerna!

Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

 

Särskilt boende

Konstaterade: 6
Misstänkta: 0

Funktionshinderområde

Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Hemtjänst Kiruna C

Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst Östra

Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson