Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fortsatt påverkan på två äldreboenden i centrala Kiruna

På det först drabbade boendet under december har en svag förbättring skett. På det senare drabbade boendet har ytterligare tre misstänka fall uppmärksammats.

I övriga verksamheter är läget stabilt och fri från smitta.

Personalsituationen har varit ansträngd i centrala Kiruna, framför allt över nyårshelgen. Stort inslag av sjukskrivningar på de drabbade boendena.

Smittan är i Kiruna förhållandevis hög varför vi fortsätter kampen.
Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-04:

Särskilda boenden:

Konstaterade: 9 st
Misstänkta: 3 st

Funktionshinderområdet:

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Östra:

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Kiruna C:

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark