Förbättrat läge inom äldreomsorgen

I dag fredag är samtliga äldreboenden vaccinerade med den första sprutan. Vaccinationen fortsätter därefter inom hemsjukvården.

Ett av två drabbade äldreboenden är nu friskförklarat och vid det andra är en brukare sjuk.

Smittan i Kiruna är fortsatt hög varför vi fortsätter kampen.
Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!


Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-14:

Särskilt boende
Konstaterade: 1
Misstänkta: 1

Funktionshinderområde
Konstaterade: 0
Misstänkta: 1

Hemtjänsten Kiruna C
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst Östra
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson