Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Förbättrat läge inom äldreomsorgen

I dag fredag är samtliga äldreboenden vaccinerade med den första sprutan. Vaccinationen fortsätter därefter inom hemsjukvården.

Ett av två drabbade äldreboenden är nu friskförklarat och vid det andra är en brukare sjuk.

Smittan i Kiruna är fortsatt hög varför vi fortsätter kampen.
Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!


Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-14:

Särskilt boende
Konstaterade: 1
Misstänkta: 1

Funktionshinderområde
Konstaterade: 0
Misstänkta: 1

Hemtjänsten Kiruna C
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst Östra
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson