Samtliga verksamheter friskförklarade

Glädjande besked. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen är friskförklarade. Ett annat positivt besked är att vaccineringen med spruta 1 på samtliga äldreboenden är klar.

Under veckan inleds vaccinering av brukare inom hemsjukvården. För att undvika spill när förpackningar öppnas har även delar av personalen börjat få vaccin. Under torsdag samt fredag påbörjas vaccinering av baspersonal.

När det gäller personalläget så är det påverkat men förbättringar har skett under den sista veckan.

Det generella smittläget har under den sista veckan förbättrats i Kiruna, men är förhållandevis högt, varför vi fortsätter kampen.

Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-18:

Särskilt boende

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Kiruna C

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Östra

Konstaterade: 0 st

Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark