Nu vaccineras vårdpersonalen

Kirunahälsan har påbörjat vaccination av personalen. Under torsdagen fick 95 personer från baspersonalen den första sprutan och arbetet fortsätter idag fredag. Förvaltningens bedömning är att vi ligger klart bättre till med vaccinationerna än det som tidigare har meddelats.

Det är fortsatt positiva signaler från socialförvaltningens verksamhet - ingen brukare har blivit smittad under veckan! Vaccination av brukare mot covid-19 sker nu i den takt som vi blir tilldelade vaccin.

Personalläget är påverkat men förbättringar sker kontinuerligt.

Det generella smittläget är förhållandevis högt varför vi fortsätter kampen.

Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-21:

Särskilt boende

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Kiruna C

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Östra

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark