Nya covid-restriktioner behandlas under eftermiddagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar i eftermiddag frågan om fortsatta lokala restriktioner vid kommunala anläggningar kopplat till Covid-19. Slutgiltigt beslut meddelas så fort det är möjligt.

Regeringens förlängda restriktioner ger ramen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och pandemilagstiftningen blir vägledande i beslutet.

Regeringens restriktioner öppnar upp för att personer födda 2005 och yngre kan träna inomhus. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer en så kallad mindre grupp att definieras för samtliga lokaler, vilket innebär en maximal gruppstorlek, som föreningsverksamheten skall följa.

Folkhälsomyndigheten är också tydlig med att tävlingsverksamhet inte får förekomma, annat än i ett lokalt perspektiv. För gruppen personer födda 2004 och uppåt kvarstår tidigare restriktioner.

Arbetsutskottet tar under eftermiddagen beslut i frågan. Slutgiltigt beslut i frågan meddelas så fort det är möjligt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark