Tillfälligt inreseförbud från Norge

Regeringen har utvidgat det tillfälliga inreseförbudet från Danmark till att också gälla från Norge. Inreseförbudet gäller från idag måndag den 25 januari och till och med den 14 februari.

Regeringen har också beslutat att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari. Samtidigt återinför utrikesdepartementet sin avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.

De norska hälsomyndigheterna befarar ett större utbrott i Osloområdet med den variant av viruset som har sitt ursprung i Storbritannien.

Folkhälsomyndigheten i Sverige gör bedömningen att det befarade utbrottet i kombination med de omfattande nedstängningarna kan innebära risk för en överströmning av människor till den svenska sidan av gränsen.

Detta ökar risken för trängsel i näraliggande svenska kommuner och därmed också risken för att det muterade viruset får ytterligare spridning i Sverige. Läs mer på Krisinformation, där det även finns länkar till Regeringens beslut, se länk.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark