Fortsatta restriktioner vid kommunala anläggningar

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott förlängs restriktioner vid kommunala anläggningar under perioden 2021-01-25 till 2021-02-08. Detta i enlighet med regeringens förlängda restriktioner avseende covid-19.

Kommunala anläggningar öppnas upp för föreningsverksamhet, personer födda 2005 och yngre, med stöd av undantagen i regeringens restriktioner med tillämpning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen. Detta gäller inte kommunala bad/simhallar.

Anläggningarna hålls låsta och öppnas upp av ansvariga från föreningarna för tillåten verksamhet. Föräldrar och medföljande vuxna ska inte släppas in i aktuell anläggning.

Träningsverksamhet ska genomföras i mindre grupper. En mindre grupp definieras av kommunledningsförvaltningen enligt lokallista, max 2 ledare utöver grupp. Se tabell under rubriken Relaterat.

Omklädningsrum i kommunala anläggningar hålls stängda och ombyte sker hemma. Undantaget är elitverksamhet eller annan verksamhet där sjukdomsbild på individnivå kan motivera det.

Tävlingsverksamhet eller lägerverksamhet tillåts inte enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, tills annat beslutas.

Uppenbara missbruk av beslutade lokala begränsningar dokumenteras, följs upp av ledning samt lyfts för ställningstagande om eventuella sanktioner och/eller polisanmälan till nästkommande fritidsutskott.

Vid frågor, kontakta:

Jan Klein, Kommunledningsförvaltningen (se kontaktuppgifter nedan)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark