Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter

Vaccineringen av brukare på Kirunas äldreboenden fortsätter enligt prioritetsordning och i den takt som kommunen blir tilldelad vaccin. Cirka 20 procent av vårdpersonalen har fått vaccinspruta nummer 1.

Glädjande besked även denna vecka. Läget i socialförvaltningens verksamheter är fortsatt stabilt. Ett annat positivt besked är att hälsoläget bland personalen fortsätter att stabiliseras.

Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-25:

Särskilt boende

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 1 st

Hemtjänst Kiruna C

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänst Östra

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark