Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Besöksrestriktioner på äldreboenden tas bort från 15 februari

Kiruna kommun har beslutat att upphäva beslutet om besöksrestriktioner från och med den 15 februari. Beslutet togs efter samråd med Region Norrbottens smittskyddsläkare och kommunens egen medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Nuvarande begränsning av besök på kommunens äldreboenden består i att det endast är möjligt till ett besök per avdelning och dag. Det innebär att man i snitt kan besöka sin anhörige var 14:e dag. Som tidigare ska besöken anmälas till respektive äldreboende och enhet.

Det var i mitten av november 2020, i samband med den hastiga spridningen av covid-19, som förvaltningen i samråd med socialnämndens ordförande, beslutade om att begränsa möjligheten till besök på kommunens äldreboenden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark