Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Besöksrestriktioner på äldreboenden tas bort från 15 februari

Kiruna kommun har beslutat att upphäva beslutet om besöksrestriktioner från och med den 15 februari. Beslutet togs efter samråd med Region Norrbottens smittskyddsläkare och kommunens egen medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Nuvarande begränsning av besök på kommunens äldreboenden består i att det endast är möjligt till ett besök per avdelning och dag. Det innebär att man i snitt kan besöka sin anhörige var 14:e dag. Som tidigare ska besöken anmälas till respektive äldreboende och enhet.

Det var i mitten av november 2020, i samband med den hastiga spridningen av covid-19, som förvaltningen i samråd med socialnämndens ordförande, beslutade om att begränsa möjligheten till besök på kommunens äldreboenden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark