Kommunala anläggningar öppnar för ungdomar födda 2002 och senare

För att snabbt kunna möta detta har ett delegationsbeslut tagits i dag. Kommunstyrelsen sammanträder på måndag och tar ställning till fortsatta riktlinjer. Här kan du läsa mer om beslutet.

  • Kommunens samtliga idrottsanläggningar kommer att vara stängda och därmed tillåts inte träning, tävling eller matcher på idrottsanläggningarna. Detta gäller även skolornas gymnastiksalar.
  • Undantag görs för grund- och gymnasieskolornas idrottsundervisning, verksamheten vid Kiruna ridanläggning samt professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning. Undantag avseende inomhusidrott har tidigare gjorts för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
  • Från den 6 februari får även ungdomar födda 2002 och senare träna inomhus på kommunala anläggningar. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och skärpta nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen skall följas.
  • Som tidigare gäller att träningsverksamhet skall genomföras i mindre grupper. En mindre grupp definieras av kommunledningsförvaltningen enligt lokallista, max 2 ledare utöver grupp.
  • Omklädningsrummen är stängda, ombyte sker hemma. Undantaget är elitverksamhet eller annan verksamhet där sjukdomsbild på individnivå kan motivera det.
  • Allmänhetens åkning i ishallarna genomförs inte.
  • Badhusen är stängda för allmänhet, skolor och föreningsverksamhet.
  • Gym i kommunal regi, Actic Gym sporthall, hålls stängt

Vid frågor, kontakta:

Jan Klein, Kommunledningsförvaltningen (se kontaktuppgifter nedan)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson