Träning för ungdomar födda 2002 får fortsätta

Kommunstyrelsen fattade idag ett nytt beslut om fortsatta covid-19 restriktioner för föreningsliv vid kommunala anläggningar.

Ungdomar födda 2002 och senare får träna inomhus tills annat beslut fattas. Föreningarna får även träna inomhus med ordinarie trupp enligt pandemilagens maxantal med hänsyn till nationella föreskrifter och restriktioner.

I övrigt inga andra ändringar förutom när det gäller tävlingsverksamhet skidsport enligt Norrbottens skidförbunds föreskrifter, se punkten längst ner.

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsens beslut:

  • Begränsningar/restriktioner förlängs från den 9 februari tills annat beslut fattas. Detta i enlighet med regeringens förlängda restriktioner för covid-19.
  • Kommunala anläggningar öppnar upp för föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och yngre, med stöd av undantagen i regeringens restriktioner med tillämpning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen. Detta gäller ej kommunala bad/simhallar.
  • Anläggningarna hålls låsta och ansvariga från föreningarna öppnar upp för tillåten verksamhet. Föräldrar och medföljande vuxna ska inte släppas in i aktuell anläggning.
  • Omklädningsrum i kommunala anläggningar hålls stängda och ombyte sker hemma. Undantaget är elitverksamhet eller annan verksamhet där sjukdomsbild på individnivå kan motivera det.
  • Tävlingsverksamhet eller lägerverksamhet tillåts inte enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, tills annat beslutas.
  • Undantag görs enligt Norrbottens skidförbunds beslut att tillåta ”enstaka barn/ungdomstävlingar” för ungdomar födda 2005-2010 lokalt och inom distriktet.

Vid frågor, kontakta Jan Klein, kommunledningsförvaltningen (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark