Samtliga enheter friskförklarade

Samtliga av socialförvaltningens enheter är fortsatt friskförklarade från covid-19.

Vaccinationen av våra brukare går mycket bra. Samtliga brukare på kommunens äldreboenden har fått sin andra spruta. Arbetet fortsätter nu inom hemsjukvården. Vaccinationerna av personal fortsätter under vecka 7-8 med 200 tilldelade doser.

Vaccination med spruta nr 1 har getts till cirka 40 procent av vår personal, se tabell.


Har fått

Har ej fått

Totalt intresserade

Södra

55

130

185

Norra

29

96

125

Social omsorg

56

134

190

Östra

61

23

84

Hälso- och sjukvård

60

0

60

Summa

261

383

644

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark