Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kiruna kommun medfinansierar Luleå tekniska universitets forskarskola

Under kommunfullmäktige måndag den 19 april beslutades att Kiruna kommun går in som medfinansiär i Luleå tekniska universitets forskarskola PROFS.

Under hösten 2021 antar Luleå tekniska universitet en ny omgång doktorander till forskarskolan PROFS. Inom PROFS drivs forskningsprojekt med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet samt kunskapsutvecklingsprojekt i samverkan med skolverksamheter. 10-12 doktorander kommer att antas till forskarskolan inom forskningsämnena Pedagogik, Matematik och lärande, Engelska med didaktisk inriktning, Svenska med didaktisk inriktning, Historia, Statsvetenskap, Tillämpad fysik alt. Experimentell fysik.

Rekrytering till forskarskolan pågår fram till den 8 maj. Är du intresserad av doktorandutbildningen, läs mer på Luleå tekniska universitets hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg