Fjärrundervisning införs på vissa kommunala Högstadieskolor

Nedanstående åtgärder för att minska smittspridningen och fullfölja utbildningen har rektorer i samråd med skolchefen beslutat om.

Syftet med införandet av fjärrundervisning är att minska på antalet sociala kontakter. Därför uppmanar vi också alla vårdnadshavare att under samma period se till att deras ungdomar endast umgås med familjemedlemmar.

Högalidskolan högstadium, årskurs 7-9, bedriver fjärr-/ distansundervisning from 26/5-1/6. Eventuellt nytt beslut om förlängning tas 31/5. Totalt 70 elever på högstadiet är sjukanmälda. Glädjande nog ingen sjukskriven personal.

Vittangi skolas högstadium, åk 7-9, bedriver fjärr-/ distansundervisning from 26/5-1/6. Eventuellt nytt beslut om förlängning tas 31/5. Totalt 13 elever sjukanmälda samt 2 lärare i karantän i väntan på provsvar.

Nya Raketskolan åk 8 bedriver fjärr- och distansundervisning ons 26/5, med nytt beslut om eventuell förlängning den 27/5. Orsaken är här främst karantän i väntan på provsvar hos personal.

Övriga kommunala grundskolor bedriver ordinarie undervisning i dagsläget.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson