Senaste beslutet gällande fjärr/distansundervisning

Krisledningsnämnden har i dag beslutat att inte häva onsdagens beslut om fjärr/distansundervisning för årskurs 7-9 samt möjligheten till hemmastudier för årksurs F-6 till och med den 2 juni. Nytt beslut tas den 2 juni 2021.

Den 26 maj 2021 beslutade krisledningsnämnden att fjärr-/distansundervisning ska tillämpas för eleverna i årskurserna 7-9 vid samtliga grundskoleenheter i Kiruna kommun.

Krisledningsnämnden beslutade vidare:

  • att skolan ska hållas öppen och bemannad för elever där särskilda behov föreligger.
  • att möjlighet till hemmastudier ska finnas för samtliga elever i F-6 i Kiruna kommuns skolor till och med 2021-06-02 för dem som på grund av smittorisk väljer att hålla sina barn hemma och själva klarar tillsynen av dem.
  • att rekommendera ledningen för Lapplands gymnasium att i möjligaste mån tillämpa distansundervisning vid gymnasiet i Kiruna under motsvarande tidsperiod.
  • att vårdnadshavare uppmanas meddela skolan om de avser att nyttja möjligheten att hålla sina barn hemma. De uppmanas också bidra genom att i möjligaste mån minimera barnens kontakter med personer utanför det egna hushållet.

Detta gäller för luncherna!

  • Elever i årskurs F-6 som har hemmastudier har möjlighet att äta mat på skolan om vårdnadshavaren önskar detta.
  • Elever i årskurs F-6 som är på skolan äter lunch som vanligt.
  • Elever i årskurs 7-9 kan hämta en lunchlåda på skolan.

Eleverna uppmanas att uppehålla sig så kort stund som möjligt vid skolan och att hålla avstånd när de hämtar matlåda eller äter.

För elever som har behov av stöd från andra vuxna finns kommunens barn- och elevhälsa. Läs mer här!

BRIS - Barnens rätt i samhället fungerar som stöd för barn och ungdomar, telefonnummer 116 111. Det går också att kontakta BRIS via chat eller mejl. Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson