Skärpta råd från Smittskydd Norrbotten

Nu gäller skärpta råd och restriktioner från Smittskydd Norrbotten. Syftet är att stoppa den ökande smittspridningen i Norrbotten.

Följ råden för att undvika att smitta andra och att själv bli smittad av covid-19. De skärpta råden och restriktionerna gäller till 13 juni.

Alla måste ta personligt ansvar och göra sitt yttersta. Sök inte efter vad som är tillåtet. Överväg i stället vad som är lämpligt.

Alla, oavsett om du haft covid-19 eller är vaccinerad, ska följa råden för att skydda sig själv och andra.

De skärpta råden innebär att du ska:

Undvik att smitta andra

 • Har du minsta lilla symtom - stanna hemma, exponera inte andra, testa dig.
 • Har du exponerats för smitta - testa dig, även om du inte har symtom.

Begränsa nya nära kontakter

 • Träffa bara dem du bor med. Arrangera inte träffar, fester eller andra sammankomster.
 • På jobbet eller skolan - träffa bara dem du absolut måste.
 • Barn och ungdomar kan träffas - men utomhus.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

 • Undvik trängsel till exempel på stan och i kollektrafiken
  - Planera din handling och handla bara om det är absolut nödvändigt.
  - Vistas i butiken så kort tid som möjligt.
  - Handla ensam.
 • Näringsidkaren bör också ta ansvar för att reglerna på maxantal i butiken följs.
 • Om trängsel inte kan undvikas (gäller alla födda 2004 eller tidigare):
  - Använd munskydd när trängsel inte kan undvikas.
  - Använd munskydd i kollektivtrafiken, vid besök i butiker och köpcentra.

Kom ihåg att munskydd inte ersätter regeln att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom eller att undvika nära kontakt.

Arbeta hemifrån så ofta som möjligt

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån eller på distans.
 • Du som inte kan jobba hemifrån –anpassa arbetstiderna för att undvika trängsel på arbetsplatsen.
 • Arbeta i mindre grupper och träffa samma personer på jobbet, det vill säga: rotera inte mellan arbetslag.
 • Res smittsäkert till och i jobbet. Samåk inte.
 • Ansvaret för detta vilar både på arbetstagare och arbetsgivare.

Avtså resor

 • Avstå alla resor inom och utom länet som inte är absolut nödvändiga.
 • Om du måste resa, till exempel i arbetet, genomför färden på ett smittsäkert sätt.
 • Undvik samåkning.

Idrott och läger för barn och unga

 • I samband med idrotts- och lägerverksamhet för barn och ungdomar bör smittspridningsförebyggande åtgärder genomföras.
 • Övernattningar bör undvikas.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen och förändra den allvarliga situation vi befinner oss i. Du som vuxen har ett ansvar för att hjälpa barn och ungdomar i att göra rätta val.

På Region Norrbottens hemsida finns råden översatta till fler språk.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg