Information till vårdnadshavare inför studenten

Studentexamen och sommaren hägrar. Vi som arbetar i skolans värld hör om fester som planeras. Därför vädjar vi till dig som förälder och vårdnadshavare att prata särskilt med din ungdom om att låta bli att anordna eller delta i fest. Alla kan drabbas av covid-19.

Ett läsår med många utmaningar är snart vid sin ände
Snart är läsåret 2020-2021 vid sin ände. Det har varit ett läsår då allt inte har varit som vanligt och vi har tvingats anpassa oss till en tillvaro där kramar, närhet, fest och gemenskap är förenat med risker och ohälsa. Vi vet att vi mår bra av närhet och gemenskap och att det är roligt att ha fest men som läget är nu har vi inget annat val än att följa de regler som råder. Ännu ett tag framöver måste vi nöja oss med närhet till den närmaste familjen och träffa vänner och andra på annat sätt än genom fysisk närhet.

Avstå fest och ta ansvar för liv och hälsa
Nu är våren i antågande och skolavslutning, studentexamen och sommaren hägrar. Vi vet att det betyder tid för fester inför studenten och mycket annat. Vi som arbetar i skolans värld hör om fester som planeras. Därför vädjar vi till dig som förälder/vårdnadshavare; prata särskilt med din ungdom om att låta bli att anordna eller delta i fest. Att delta i fester i dessa tider kan det få allvarliga konsekvenser.

Alla kan drabbas av covid-19. Det är inte säkert att det blir som en vanlig förkylning. Det finns en risk att bli allvarligt sjuk. Blir eleverna sjuka kan de inte vara i skolan och lägga sista krutet på studierna. I värsta fall kanske de inte klarar gymnasieexamen. Blir läraren sjuk kan det påverka din ungdom och många andra ungdomars möjlighet att lyckas med sina studier.

Tänk också på sjukvården som befinner sig i krisläge då andelen yngre som blir allvarligt sjuka ökar. När din ungdom avstår fest i nuläget så bidrar det till att stoppa smitta och färre drabbas av covid-19.

Skolavslutning och studentfirande
Den lokala skolledningen planerar inför skolavslutning och studentexamen. Studenten kommer att bli högtidlig men med hänsyn tagen till de begränsningar om folksamlingar som råder. Ansvariga på våra skolor inom Lapplands Gymnasium kommer fortlöpande att ha dialog med eleverna kring planeringen.

Snart är vi i mål
Vi vet hur väl alla ungdomar har kämpat på med anpassningar och förändringar under så lång tid och de har gjort det så fantastiskt bra. Beröm också till er föräldrar/vårdnadshavare som stöttat. Nu behöver vi kämpa på ett tag till innan sommaren är här. Vi från skolans sida lovar att göra vårt allra bästa för att stötta era ungdomar hela vägen in i mål.

Hälsningar,

Den lokala skolledningen vid Lapplands Gymnasium


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson