Nu börjar arbetet med parkeringsplatsen vid Låktatjåkka/Trollsjön

Vandringsleden till Trollsjön är ett populärt utflyktsmål under sommaren och för att öka trafiksäkerheten bygger Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun och med Trafikverkets delfinansiering en parkeringsplats för cirka 50 bilar, två busshållplatser och ett vindskydd med grillplats.

Arbetet pågår fram till oktober och till dess kommer vandringsleden att ledas om på en snitslad sträcka i cirka 500 meter. Skyltar med karta över området kommer att finnas vid starten av den tillfälliga leden. Observera att även leden mot Låktatjåkka följer den tillfälliga leden tills du passerat järnvägen.

Iakttag försiktighet i närheten av byggområdet och håll era barn under uppsikt.

Välkommen!

Klicka på kartan för att förstora den.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg