Hög brandrisk i skog och mark

SMHI har utfärdat risk för både skogsbrand och gräsbrand i Kiruna kommun och hela Norrbottens inland. Risken för brandspridning bedöms som stor eller extremt stor.

Just nu råder det risk för skogsbrand i Kiruna kommun. Det är en mycket stor antändningsrisk och en eld sprid lätt i skogsmark. Det torra fjolårsgräset bidrar dessutom med en risk för gräsbrand.

Räddningstjänsten i Kiruna önskar därför att eldning i naturen undviks för tillfället. Iaktta försiktighet även med grillningen på tomten och vid användning av maskiner som kan orsaka gnistbildning. Släng aldrig fimpar i naturen. Glöden kan starta en brand.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg