Inställda festivaler kan betyda fler ungdomsfester

Festivalnätverket i Norrbotten är oroliga för att spontana och självorganiserade ungdomsfester kommer att öka under sommaren, vilket ökar risken för att ungdomar kommer i kontakt med alkohol när inte poliser, ordningsvakter eller andra vuxna är på plats. Det kan även bidra till ökad smittspridning av covid-19.

Sommarens arrangerade mötesplatser i form av festivaler, marknader och andra evenemang är till stor del inställda även i år, men det innebär inte att de privata tillställningarna är det i samma utsträckning. Festivalnätverket i Norrbotten tror att risken är stor att ungdomar träffas och festar tillsammans i större utsträckning under de helger då det egentligen skulle ha arrangerats en festival. Nätverket arbetar för tryggare festivaler och marknader och består av representanter från kommunerna i Norrbotten, festivaler i länet, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.

Även tillfrågade ungdomar tror att andra ungdomar kommer att festa mer på platser där vuxna inte är närvarande. Festivalnätverket vill därför uppmuntra alla vuxna att ha en dialog med sina ungdomar. Var lite extra uppmärksamma just den här sommaren, ni behövs mer än någonsin!

Tips till föräldrar och andra vuxna

Festivalnätverket frågade ungdomarna hur föräldrar kan tänka och agera inför sommaren. Utifrån ungdomarnas svar har nätverket sammanställt några tips:

  • Prata med ungdomen kring deras planer för sommaren
  • Berätta, med tillit och respekt, vad du förväntar dig av ungdomen
  • Fundera över hur du kan överraska och uppmärksamma din ungdom i sommar
  • Prata ihop dig med andra föräldrar om hur ni kan agera tillsammans om något händer
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg