Nu pågår arbetet med parkeringsplatsen vid Låktatjåkka/Trollsjön

Ska du besöka vackra Trollsjön? Med hänsyn till trafiksituationen i området Trollsjön - Låktajåkka ber vi er att i möjligaste mån nyttja kollektivtrafiken för att minimera antalet fordon som parkerar längs E10.

Trollsjön är ett mycket välbesökt utflyktsmål sommartid och för att öka trafiksäkerheten bygger Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun och med Trafikverkets delfinansiering en parkeringsplats, busshållplatser och vindskydd. Arbetet pågår fram till oktober och därför är det lite stökigt i orådet. Vandringsleden leds tillfälligt om på en snitslad sträcka i cirka 500 meter, skyltar med karta över området finns vid starten av den tillfälliga leden. Observera att även leden mot Låktatjåkka följer den tillfälliga leden tills du passerat järnvägen. Följ skyltning och respektera avspärrningar och iakttag försiktighet i närheten av byggområdet.

För att öka tillgängligheten till Trollsjön genom kollektivt resande finns dagliga busslinjer mellan Kiruna och Låktatjåkka. Biljetter kan köpas på bussen eller via Länstrafiken Norrbotten och Visit Abisko, där finns även mer information om tidtabeller, hållplatser med mera.

Varmt välkommen till Trollsjön och den vackra fjällvärlden!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark