Minskning av covid-fall i Kiruna

Antalet konstaterade covid-19-fall per dag i länet har legat på låga nivåer under juli och augusti, topp i samband med provtagning av kluster. Förra veckan (vecka 32) konstaterades 5 nya fall i Kiruna att jämföra med vecka 31 då siffran var 13 nya fall. I Norrbotten ses en liten ökning jämfört med vecka 31.

Belastningen på slutenvården fortsatt låg. Fyra personer med covid-19 vårdas på sjukhus i länet, en person vårdas på C-IVA.

Under vecka 32 testades 1920 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 65 av dessa (3,4 procent) testades positivt för covid-19. Till och med vecka 31 har 172169 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 112241 personer har fått två doser. (Källa: Folkhälsomyndigheten).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark