Viktig information från SMHI att känna till

En ficklampa lyser i mörkret. Ovan står en text: För att du ska hinna förbereda dig.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. Under senare delen av hösten 2021 (oktober-november) planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Inom kort förnyar SMHI sina vädervarningar och klass 1, 2 och 3 utgår. I stället för fasta nationella varningskriterier har det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Det innebär att tillexempel en snöfallsvarning kommer se olika ut beroende på om snömängden faller över Kiruna eller Stockholm. Idag utgår en snöfallsvarning utifrån samma kriterier i hela landet, även fast 20 cm nysnö i Kiruna inte innebär samma stora konsekvenser som för en storstad söderut.

I det nya systemet kommer en varning endast utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i det aktuella området. Med det nya systemet ska vi med andra ord alltid ta en varning på allvar. I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning idag.

Förändringen innebär i korthet:

  • De nya varningsnivåerna kommer heta gul varning, orange varning och röd varning, där röd är den allvarligaste graden.
  • SMHI kommer ha mer dialog med regionala aktörer inför utfärdandet av varning.
  • SMHI kommer bedöma vilken varning som utfärdas mer baserat på vädrets förväntade konsekvenser i det aktuella området. På så sätt blir varningarna mer relevanta för området där du befinner dig.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg