Läsårsplan för Kiruna kommuns grundskolor läsåret 2022/2023 är beslutad

Nu är läsårsplanen för kommande läsår 2022/2023 för de kommunala grundskolorna i Kiruna beslutad. Sportlovet blir vecka 10 som vanligt.

Läsårsplan 2022/2023 , 160.8 kB. - Beslutad

Det har kommit in många synpunkter på det förslag till läsårsplan som var ute på remiss till både elever, vårdnadshavare och personal. Den vanligaste synpunkten på förslaget är att man önskar ha sportlovet vecka 10 som vanligt och inte vecka 11 på grund av bland annat;
- risk för krock med nationella prov
- möjlighet till umgänge med släkt och vänner i övriga Norrbottens län
- gemensamt sportlov för barn/ungdomar som går i grundskolan och gymnasiet i Kiruna
- för lång tid mellan jul och sportlov/för kort tid mellan sportlov och påsklov
- många lägerverksamheter för föreningar är förlagda till vecka 10

Sportlovet är det enda som förändrats i beslutet jämfört med förslaget då övriga synpunkter endera tagit ut varandra eller skulle medföra större förändringar som kräver längre processer. Precis som tidigare kommer alla synpunkter som kommit in finnas med i arbetet inför kommande läsårsplaner.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson