Vaccinationsbevis från 1 december för större evenemang

Från och med idag kan du behöva visa upp vaccinationsbevis när du besöker större evenemang och allmänna sammankomster inomhus. För idrottsevenemang innebär det till exempel att arrangörerna kan använda sig av vaccinationsbevis om det är fler än 100 deltagare.

Från den 1 december gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer kan använda vaccinationsbevis eller tillämpa mer omfattande smittskyddsåtgärder. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis. Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan arrangörer fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver vidta fler smittskyddsåtgärder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länken längst ner på sidan.

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tex tävlingar och uppvisningar.
 • Inomhus.
 • För fler än 100 deltagare. I antalet ingår inte utövare, funktionärer, säkerhetspersonal etc.
 • Från och med 1 december 2021.
 • Arrangören har två val: 1. Kräva vaccinationsbevis. 2. Införa smittskyddsåtgärder.

 • För alla deltagare (publik) över 18 som kan vaccinera sig.
 • Skriftligt läkarintyg för de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl.
 • Negativt PCR-test och genomgången infektion godtas inte.
 • Vaccinationsbevis, digitalt eller på papper, ska uppvisas vid inpassage (arrangören kontrollansvar).

 • Deltagare ska anvisas sittplats.
 • Sällskap får bestå av maximalt 8 personer.
 • Avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.
 • Följa de ytterligare smittskyddsåtgärder som anges i FoHMs riktlinjer

En arrangör som använder vaccinationsbevis ska ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftlig och den ska följas upp.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren;

 • Vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid.
 • Informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa.
 • Anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.
 • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 • Anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken.
 • Anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig.
 • Förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark