Sprickbildningen i Bolagsskolan – arbetsgrupp tillsätts

Bolagsskolan. Foto: Caroline Andersson
Bolagsskolan. Foto: Caroline Andersson

LKAB har upptäckt en ökad sprickbildning mellan gymnastiksalen och angränsande del av byggnaden. Kommunen har flera verksamheter i byggnaden, såsom Kulturskolan, Språkcentrum och Bolags förskola och nattis. Gymnastiksalen används av flera föreningar.

På grund av sprickbildningen behöver verksamheterna flytta tidigare än planerat. Därför har nu en arbetsgrupp bestående av LKAB, Kiruna kommun och Kirunabostäder tillsatts för att jobba med frågan. Gruppen ska ta fram lösningar för verksamheterna.

- LKAB har tagit detta på mycket stort allvar och vi kommer att jobba tillsammans för att snabbt hitta lämpliga lösningar för de verksamheter som måste flytta tidigare än planerat. Arbetsgruppen sätter igång sitt arbete nu direkt, säger kommundirektören Lennart Andersson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson