Inga fall av mutationen Omikron har hittills konstaterats i länet

Region Norrbottens veckorapport för covid-19-situationen i Norrbotten till och med vecka 49 visar att veckoincidensen (antal fall per 1000 invånare och vecka) är knappt hälften jämfört med riksgenomsnittet. Sju av länets kommuner är på ”gul nivå”, där Kiruna är med, medan resten av kommunerna är på ”grön nivå.

I Kiruna konstaterades 16 nya fall av coronaviruset vecka 49 medan siffran för veckan innan det var 22 nya fall.

Smittskydd Norrbotten skriver även i rapporten att provtagningsviljan i länet har ökat väsentligt efter att provtagningsrekommendationerna har justerats och förenklats. Andelen positiva i länet är fortsatt relativt låg. Belastningen på slutenvården är liten. Relativt många som läggs in är ovaccinerade.

Dagens rapport från Region Norrbotten visar att:

  • 18 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 29201 har konstaterats vara smittade i Norrbotten.
    Idag vårdas 5 personer med covid-19 på sjukhus i länet.
  • Totalt 295 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början.
  • Under vecka 49 testades 5805 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 200 av dessa (3,4 procent) testades positivt för covid-19.
  • Till och med vecka 48 har 197237 personer (89 procent) fått en dos vaccin mot covid-19 och 190298 personer (86 procent) har fått två doser. (Källa: Folkhälsomyndigheten).
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark