Planerar du att skjuta raketer vid nyår?

Foto: Kjell Törmä
Foto: Kjell Törmä

Viktig information till dig som planerar att skjuta raketer vid nyår.

Utomhus
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du komma att behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom.

Raketer med styrpinne
Från och med 1 juni 2019 krävs särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se MSB:s webbplats eller polisen.

Lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Kiruna kommun:

  • Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga hänsyn till omgivningen.
  • Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom
    detaljplanelagda områden, områden med områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse.
  • Tillstånd krävs ej för användande av pyrotekniska varor i mindre omfattning påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl 21.00 samt därpå följande dag kl 01.00.
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från Kiruna sjukhus och de äldreboende och gruppboenden samt Lombia Ridstall.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson