Flera nya åtgärder mot covid-19 från 12 januari

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården inför Folkhälsomyndigheten nya åtgärder där vissa av åtgärderna börjar gälla den 12 januari. Andra åtgärder kräver ett regeringsbeslut innan de kan börja gälla och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en formell begäran till regeringen.

Åtgärderna, som presenterades under en presskonferens idag, bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

De åtgärder som gäller från den 12 januari handlar bland annat om:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus - Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.
  • Mässor - För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
  • Serveringsställen - Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
  • Råd till vuxna personer - Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Cuper och läger inomhus - Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
  • Vuxenutbildningar och lärosäten - För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Läs mer på Krisinformation.se, se länken nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark