Kreativa krafter tänker nytt och skissar framtidens Kiruna

Visioner i Norr arbetar med framtidsberättelser från Kiruna. Britta Marakatt-Labba, Sam Keshavarz, Daniel Norell, Einar Rodhe och  Eugenia Segerstedt utgör Kirunas team. Foto: Boverket
Visioner i Norr arbetar med framtidsberättelser från Kiruna. Britta Marakatt-Labba, Sam Keshavarz, Daniel Norell, Einar Rodhe och Eugenia Segerstedt utgör Kirunas team. Foto: Boverket

Elva kreativa krafter tänker nytt och skissar kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer!

Nu har elva team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Genom utlysningen Visioner: i norr, som är en del av Rådet för hållbara städers arbete och görs i enlighet med EU:s initiativ New European Bauhaus, bjuds kreativa yrkesgrupper in till att skissa och diskutera framtidens platser i våra städer och samhällen.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur, vilket ställer ökade krav på arbetskraft och attraktiva hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in.

Dessa är de elva kreativa krafterna som har valts ut!

 

Kiruna

Case: Från gruva till stadsutveckling. Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och naturligt tillägg till den nya stadskärnan Framtidsberättelser från Kiruna.

Britta Marakatt-Labba, konstnär
Sam Keshavarz, Outer Space
Daniel Norell, Norell/Rodhe
Einar Rodhe, Norell/Rodhe
Eugenia Segerstedt, Luleå tekniska universitet

Gällivare

Case: Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapas vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?

Of Public Interest (OPI)
Jonas Dahlberg, OPI
Joakim Lyth, OPI
Chiara Bugatti, OPI
Danae Valenza, OPI
Tobias Westerlund, OPI

Barnens visioner i norr
Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design
Max Goldstein, Landskapslaget/SLU
Jens Evaldsson, konstnär
Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Cecilia Lindén, GoClimate
Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult
Gustav Rygren, student
Anna Turdell, Brand Union

Boden & Luleå

Case: Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?

Luleå:
Nordic Future
Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Lia Ghilardi,
Lia Ghilardi/Univeristy College London
Lisa Torell, Lisa Torell

Fieldstudio
Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU
Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär
Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola
Eliot Axelsson, formgivare/BOSMAN.XYZ.
Shueyb Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
David Varhelyi, Umeå konsthögskola
Maryan Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet

Boden:
HallemarHejdelind
Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet
Dan Hallemar, HallemarHejdelind
Carmen Izquierdo, Esencial
Mariano Tellechea, Esencial
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget
Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

TIP++
Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma
Magnus Björkman, TIP
Nils Björling, Chalmers ACE
Nils Borg, Borg & co
Veronika Borg, Borg & co

Skellefteå

Case: Från stagnerade till Klondyke och vadå? Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skellefteåbor?

Good Guide: Norr
Petra Jenning, FOJAB
Magdalena Hedman, FOJAB
Emma Pihl, FOJAB
Johannes Stripple, Lunds universitet
Alexandra Nikoleris, Lunds universitet
Mats Söderlund, författare
Caroline Mårtensson, konstnär
Johan Holmqvist, IVL

Moving North
Robert Mull, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet
Emmy Andersson, Umeå Universitet
Ele Carpenter, UmArts, Umeå Universitet
Sandi Halil, DecolonizingArchitecture Art Research (DAAR), Lunds Universitet
Amalia Katopodis, Umeå Universitet
Marina Långdahl, Hej Främling Västerbotten
Linda Sandberg, Umeå Universitet
Sangram Shirke, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet

Umeå

Case: Stadsdelsdrömmar. Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sin stadsdel ett fysiskt avtryck?

Marge+Ramboll
Louise Masreliez, Marge Arkitekter
Linda Björn, Marge Arkitekter
Erik Hökby, Marge Arkitekter
Namo Marouf, Ramboll
Anna Löfmark, Ramboll
Camilla Wenke, Ramboll
Vincent Prats, Ramboll
Alexine Wirén, Ramboll

Norrlandsmodellen
Katarina Krupinska, KKARK
Jan Åman, Eau & Gaz AB
Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen
Helen Olausson, Duved Framtid AB
Sara Thor, Umeå Universitet
Björn Lindelöf, BLIR development AB
Adam Davies, Ty Syml
Jesper Karlsson, Fäviken Magasinet

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson