Fortsatt ökad smittspridning i Kiruna-näst högst i Norrbotten

Region Norrbotten har publicerat sin senaste veckorapport (vecka 3) om covid-19-situationen. I rapporten skriver regionen att väldigt stor smittspridning noteras i Norrbotten samt i Sverige och Europa. I Norrbotten medför sjuktalen stor sjukfrånvaro och risk för allvarlig påverkan i samhällsviktig verksamhet. Mer än 1 procent av befolkningen smittade under vecka 3, noteras i ett tiotal av länets kommuner, där Kiruna ingår.

Förra veckan (vecka 3) hade Kiruna 375 nya fall, att jämföra med vecka 2 då siffran var 223. Kiruna hade näst högst incidens i Norrbotten när det gäller antal smittade per 1000 invånare. Totalt sett var Norrbotten lägre än Sverige i övrigt.

Information på Region Norrbottens hemsida 2022-01-24:

  • 1501 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19 (fredag 592, lördag 302, söndag 607), vilket innebär att totalt 37869 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Uppdateras på vardagar.
  • Idag vårdas 23 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 4 på C-IVA. Uppdateras på vardagar.
  • Totalt 299 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Uppdateras ej dagligen.
  • Under vecka 3 testades 9019 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 2991 av dessa (33,2 procent) testades positivt för covid-19. Uppdateras på måndagar.
  • Till och med vecka 2 har 200257 personer (90 procent) fått en dos vaccin mot covid-19 och 195583 personer (88 procent) har fått två doser. (källa: Folkhälsomyndigheten). Uppdateras på torsdagar.
  • De smittotal som kommer att kunna rapporteras från och med 21 januari kommer att behöva tolkas utifrån att färre prover tas efter införande av prioriteringar för tester.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark