Ökande smittotal i hela Norrbotten

Region Norrbottens senaste veckorapport om covid-19-situationen i länet förra veckan har publicerats. Vecka 4 utfördes 10 280 PCR-analyser i Norrbotten, vilket var en ökning, trots att prioriteringar har införts för tester. Av dessa var 39,7 % positiva, vilket är en fortsatt ökande andel till en nivå strax under resten av Sverige.

Vecka 4 hade Kiruna 358 nya fall, att jämföra med vecka 3 då siffran var 375. Regionen poängterar också i sin rapport för Norrbotten att de smittotal som rapporteras från och med 21 januari kommer att behöva tolkas utifrån att prioriteringar införts för tester. Den äkta incidensen fortsättningsvis sannolikt kommer att vara något högre än det som kan rapporteras.

I rapporten skriver Region Norrbotten även att det är en fortsatt ökning avseende antalet fall i länet och i Sverige. Belastningen på slutenvården avseende covid-19-fall ligger stabilt och noteras hög. Många som läggs in är ovaccinerade samt att de ser fler äldre som inte fått sin tredje dos som behöver sjukhusvård. Hög sjukfrånvaro rapporteras inte bara i sjukvården utan även i en stor del av länets andra samhällsviktiga verksamheter.

Information från Region Norrbottens hemsida 2022-01-31

  • 1443 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19 (fredag 522, lördag 392, söndag 529), vilket innebär att totalt 41814 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Uppdateras på vardagar.
  • Idag vårdas 23 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 3 på C-IVA. Uppdateras på vardagar.
  • Totalt 301 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Uppdateras ej dagligen.
  • Under vecka 4 testades 10280 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 4080 av dessa (39,7 procent) testades positivt för covid-19. Uppdateras på måndagar.
  • Till och med vecka 3 har 200688 personer (91 procent) fått en dos vaccin mot covid-19 och 196218 personer (89 procent) har fått två doser. (Källa: Folkhälsomyndigheten). Uppdateras på torsdagar.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark