Vardagshjältar fick stipendium

Stipendiater tillsammans med kommunalråd och ordförande
Stipendiater som mottagit stipendium på hemtjänstensdag

Socialnämnden har instiftat ett stipendium på 10 000 kronor för hemtjänsten i Kiruna kommun. Stipendiet kommer att delas ut årligen på Hemtjänstens dag den 27 januari. I år delades stipendiet ut för första gången.

Hemtjänsten är basen för den äldrevård som bedrivs inom kommunerna. Det är ett viktigt arbete som har stor betydelse för många äldre i vårt samhälle. Det möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt eget hem även om hälsan börjar svikta. Detta har även stor betydelse för den enskildes självständighet och möjligheten att forma sin framtid främst avseende boendeform men även förutsättningarna för livet i stort.

Hemtjänstuppdraget är till synes ett enkelt uppdrag även om det är mångfasetterat och berör många människor. Då varje uppdrag är unikt och varje brukares behov ska tillgodoses utifrån individens önskemål blir det enkla mycket komplicerat.

Enligt socialnämndens ordförande Anne Kotavuopio-Jatko är stipendium ett kraftfullt uttryck för att utveckla och synliggöra omsorgen och hemtjänsten.

Det är ingen tvekan vilka som trotsar väder, vind och kyla. Jag minns Karesuando år 1999 och termometern visade -50 grader. De enda som jag såg ute den dagen var hemtjänsten. Det är våra vardagshjältar och bör uppmärksammas i positiva sammanhang, berättar Anne.

Kommunalrådet Gunnar Selberg var på plats och delade ut stipendiet till undersköterskorna Mia Pekkola och Monica Asplund som arbetar i Hemrehabteamet.

När motiveringen lästes upp var det många som var överens om att det var två värdiga stipendiater säger Anne.

Socialnämndens motivering;

Du arbetar för att skapa förutsättningar för att de äldre ska kunna bo kvar i sitt eget hem och där känna trivsel, trygghet och delaktighet. Du stärker brukarna till ett så självständigt liv som möjligt och minskar behovet av insatser. I ditt uppdrag är du en förebild i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stipendiater som mottagit stipendium
Stipendiater som mottagit stipendium på hemtjänstensdag
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall