Del av Jägarspåret påverkas vecka 13

På fotot ses ett skidspår och på sidan tallar och granar med en blå himmel längre fram..
Jägarspåret i Kiruna.

Under vecka 13 kommer LKAB att utföra en planerad vattenprovtagning i Per Geijerområdet. I samband med arbetet kommer viss skotertrafik att påverka delar av Jägarspåret.

Totalt handlar det om en till två övergångar på de aktuella skidspåren.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark