Nominera till Borg Mesch idrottsmedalj

Stipendiet är namngivet efter Kirunafotografen Borg Mesch som var en aktiv föreningsmänniska.

Vem tycker du är värd Borg Mesch idrottsmedalj? Svarstiden, som tidigare var den 3 april, är förlängd till den 18 april, eftersom det nu är beslutat att utdelning sker under Kirunafestivalen.

En gång per år delar Kiruna kommun ut Borg Mesch idrottsmedalj och ett stipendium om 10 000 kronor. Utdelning av idrottsmedalj och stipendium ska ske till en idrottsperson eller ett idrottslag för en eller flera framstående prestationer under året före utdelningsåret.

Kriterier:
Idrottsmedaljen och stipendium kan delas ut till:

  • Junior som är aktiv i seniorklass inom sin idrott under det aktuella året.
  • Senior som är aktiv inom sin idrott under det aktuella året.
  • Idrottslag som har nått upp till ”divisionsklass”.

Idrottspersonen eller idrottslaget ska även ha utfört en eller flera framstående prestationer under 2021. Idrottspersonen ska under sin idrottskarriär ha representerat en Kirunaförening men måste inte nödvändigtvis ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året. Ett idrottslag ska ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året.

Nominering av kandidat ska göras senast 18 april på Kiruna kommuns blankett som finns med här på sidan. Nominering och undertecknande av blanketten kan ske av den nominerade själv eller av någon annan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark