Kommunfullmäktige 2022-06-07--08

Då kommunfullmäktige behandlade samtliga ärenden 2022-06-07 är det inget sammanträde idag och inte heller någon radiosändning


Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas