Kiruna kommun gör sig redo att ta emot skyddsökande från Ukraina

Kiruna kommun jobbar för fullt med förberedelserna för att ta emot skyddsbehövande från Ukraina. Av Migrationsverket har kommunen fått uppdraget att bosätta 95 personer som har sökt skydd i Sverige undan kriget i Ukraina.

Regeringen har föreslagit ändringar i lagen om mottagande av asylsökande för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

-Vi jobbar nu för högtryck med att iordningställa Ferrum för att där kunna erbjuda boende för de som kommer till vår kommun. För oss är det viktigt att de skyddsbehövande känner sig välkomna och upplever att Kiruna är en attraktiv kommun att bo och jobba i. Det är också viktigt att allmänheten känner en delaktighet och blir väl informerade om situationen, säger Ansi Åkerlind, enhetschef arbetsmarknad och integration.

Information till föreningar och frivilliga organisationer

Kiruna kommun vill nå ut till föreningar och frivilliga organisationer för ett gemensamt möte där vi tillsammans kan prata om hur vi på bästa möjliga sätt kan bidra till de skyddsbehövandes aktiviteter och välbefinnande. Hör av er till Ansi Åkerlind, enhetschef arbetsmarknad och integration, telefon 0980-70 000 (Kiruna kommuns växel).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark