Mellanstadiet på Nya Raketskolan stängs på grund av skyddsstopp

Mellanstadiet på Nya Raketskolan stängs på grund av skyddsstopp den 16 september 2022, klockan 07.30. Detta innebär att de elever som går i årskurs 4-6 måste stanna hemma under fredagen. I skrivande stund är det oklart hur länge skolan kommer att vara stängd. Så fort det finns mer information går vi ut med den i v-klass och på kiruna.se.

Huvudskyddsombudet för Lärarförbundet i Kiruna, Carina Lidberg, avbryter arbetet på Nya Raketskolan för årskurs 4-6 i Kiruna kommun med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap 7 § från och med 2022-09-16 kl.07:30 och fram till dess bristen och faran har avhjälpts eller till dess att Arbetsmiljöverket har fattat beslut i ärendet. Detta stopp gäller även för det fall att arbetsgivaren själv utför den aktuella arbetsuppgiften.

Skyddsstoppet kommer alltså att pågå till dess att en handlingsplan har upprättats för att komma till rätta med problemen. I dagsläget är det oklart hur många dagar det kommer att ta.

- Kiruna kommun som arbetsgivare stödjer bilden av hur personalen på Nya Raketskolans mellanstadium mår. Vi har haft svårt att rekrytera, vilket har skapat en underbemanning, som i dag gör att få vuxna undervisar stora grupper av elever och det är inte hållbart, säger Viktoria Björklund, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen.

Det här är en situation som måste lösas. Ingen skugga ska falla på personal och rektor som gör sitt allra yttersta för att hantera situationen. Det här kan innebära att elever kanske måste byta skola eller grupp, för att vi ska kunna ha en väl fungerande undervisning. Vi kan komma att få göra om scheman och byta lokaler. Andra skolor kan komma att påverkas, säger Viktoria Björklund.

Kiruna kommun är överens med huvudskyddsombudet om att situationen måste hanteras skyndsamt för personalens och elevernas bästa. Handlingsplanen kommer att tas fram tillsammans med facket och personalen som jobbar på skolan, för att hantera situationen både lång- och kortsiktigt.

Pressbilder Nya Raketskolan

Viktigt! Ange fotograf Jörgen Medman

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson