Skyddsstoppet på Nya Raketskolan fortsätter

Den bemanning som behövs finns inte på plats på måndag den 19/9-22 och därför kommer Lärarförbundets skyddsstopp att fortsätta gälla även under måndagen. Samtliga elever på mellanstadiet på Nya raketskolan kommer därför att behöva vara hemma då.

Under dagen har personal och rektor från Nya raketskolans mellanstadium, tillsammans med huvudskyddsombud och skolchef, samlats för att göra en analys av nuläget och påbörja en plan för återgång till skolan för eleverna. Återgång till skolan kan endast ske då det finns en bättre bemanningssituation med fler vuxna runt eleverna. Vi söker ett antal pedagoger, elevassistenter och skolvärdar.

På måndag fortsätter arbetet i kollegiet med plan för återgång. Vårt prioriterade fokus är att rekrytera och parallellt med det skapa långsiktigt goda förutsättningar för både personal och elever. Vi jobbar på en så skyndsam löning som möjligt, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Om du själv kan jobba i skola eller känner något som kan det, kontakta rektor Wiwi Aronsson, e-post: wiwi.aronsson@kiruna.se. Vi söker i första hand personer som kan arbeta heltid och under längre tid. Många kortare inhopp med flera olika personer skapar en otrygg och ohållbar undervisningssituation och lägre kvalitet i utbildningen för elever.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson